fredag 1. juni 2012

JOBB: Når og hvor mye får jeg i feriepenger?

Har jeg krav på feriepenger?
Retten til feriepenger knyttes til om du er arbeidstaker, dvs. om du har utført arbeid i annens tjeneste. Alle arbeidstakere har rett til feriepenger. Feriepengene skal erstatte lønna som faller bort når du tar deg ferie og tjenes opp året før du tar ferien. Dette kalles opptjeningsåret. Ferieåret er det året man tar ferien. Hvis du ikke har vært i jobb året før ferieåret har du ikke rett på feriepenger, men har rett på ferie.

Hvor mye får jeg i feriepenger?
Feriepengene du får utbetalt om sommeren beregnes ut fra det man har fått som arbeidsvederlag (det vil si lønn m.m.) i opptjeningsåret. Ikke alle utbetalinger inngår i beregningen. Du kan altså ikke ta utgangspunkt i brutto årslønn for i fjor. Det riktige beløpet, feriepengegrunnlaget, finner du i lønns- og trekksoppgaven for 2011 (opptjeningsåret) eller på bunnen av den siste lønnsslippen du fikk i 2011.

Loven sier at du har krav på 4 uker med ferie. Feriepengene skal være minst 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Har arbeidsgiveren din en tariffavtale som sikrer deg 5 uker med ferie, utgjør feriepengene dine 12 prosent av feriepengegrunnlaget. Hvis du er usikker på hvor mange uker du har kan du spør arbeidsgiver eller sjekke kontrakten din.

Når utbetales feriepengene?
Feriepengene skal erstatte lønna som faller bort når du tar deg ferie og skal normalt utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien din. For eksempel får jeg normalt utbetalt lønn den 20. hver måned, dvs. at feriepengene mine blir utbetalt 20. juni. Vanlig praksis er imidlertid at virksomheten du jobber for utbetaler feriepenger i en bestemt måned, for eksempel juni. Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale. Det er ikke lov å inkludere feriepenger i lønn med mindre dette er direkte regulert gjennom tariffavtale.

Feriepengekalkulator
Du kan bruke en feriepengekalkulator på nett for å finne ut hvor mye du får i feriepenger. Du kan for eksempel prøve DinSide sin feriepengekalkulator eller Dagbaldet sin.

bilder: frivold regnskap, saksfifthavenue, pinterest

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar