mandag 23. juli 2012

LOV OG RETT: Forskjellen på reklamasjon og garanti

Hva er reklamasjon?
Reklamasjonsrett er lovbestemt. Reklamasjonsretten lar deg klage på mangler ved varen du har kjøpt. Dersom det er svakheter ved varen, har du rett til å reklamere. Det vil si feil som ikke skyldes slitasje, feilbruk eller en skade som har blitt påført etter kjøpet. Ta som eksempel at du har kjøpt deg et par jeans. Dersom du er uforsiktig og revner opp buksa kan du ikke reklamere på at du har laget et hull i den. Dette er en bruksskade som du har påført varen selv etter kjøpet. Men la oss si at du går med buksa et par ganger og plutselig legger merke til at den ene sømmen har begynt å gå opp. Dette er en svakhet ved varen og du har rett til å reklamere.

Reklamasjonsfrist
Reklamasjonsfrist er den tiden du har til å reagere for å klage på en feil ved vare/tjeneste. Du må reklamere innen rimelig tid etter å ha oppdaget mangelen. Med ”rimelig tid” menes innen 2 måneder etter at du oppdaget mangelen. Den absolutte ytre fristen for å reklamere er to år, men kan utvides til fem år dersom varen du har kjøpt ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn to år.

”Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.”, jf. forbrukerkjøpsloven § 27.

Hva er garanti?
Garanti er noe butikken/selger gir deg, i motsetning til den lovbestemte reklamasjonsretten. Med andre ord er garantien er frivillig ordning selgeren kan påta seg ved salg av varer, tjenester og andre ting. Du som kjøper får en tilleggsrettighet i forhold til det du vanligvis hadde hatt rett til i henhold til for eksempel forbrukerkjøpsloven. Ta for eksempel ”100 prosent fornøyd garanti! Vi gir deg dobbel pris tilbake hvis du ikke er fornøyd.” I et slikt tilfelle gir selgeren deg en tilleggsrettighet som du har mulighet til å benytte deg av når du handler varen hos dem. Det er viktig å huske på at en garanti kan gi deg en tilleggsrettighet, men ikke begrenser rettigheter du ellers har etter lov. Dersom garantien din knyttet til en vare du har kjøpt gjelder ett år betyr ikke dette at du ikke kan reklamere.

Hva er angrerett?
Angrerett er en lovfestet rett som gjør det mulig for deg som kjøper (forbruker) å angre på kjøpet du har gjort, når kjøpet skjer på andre måter enn i butikk/fast utsalgssted. Den vanlige angrefristen i slike tilfeller er 14 dager. Angrerettloven er ment å gi deg som kjøper varen mulighet til å vurdere kjøpet og undersøke varen. Jeg går ikke nærmere inn på dette, men du kan lese mer om angrerett her.

Ta vare på kviteringen og betal med kort
Det er alltid lurt å ta vare på kviteringen, dersom det skulle skje noe med varen du har kjøpt. Med kviteringen kan du dokumentere når du kjøpte varen og sted for kjøpet. Dersom kviteringen kommer bort kan du også vise til kontoutskriften når du har betalt med kort. Ta eksempelet ovenfor med kjøp av jeans. Det er en Levis bukse. Mange steder selger Levis bukser, hvordan kan selger vite at du har kjøpt buksen hos dem?

Jeg husker for eksempel en gang jeg skulle reklamere på et par dyre sko. Det var ingen tvil om at jeg hadde rett til å reklamere, men jeg hadde mistet kviteringen og da jeg skulle sjekke nettbanken for kontoutskrift fant jeg fort ut at skoene hadde blitt betalt kontant. Det eneste jeg fant var kontoutskrift på et par skolisser jeg hadde kjøpt rett etter på samme sted, utrolig kjedelig! Dersom jeg kunne dokumentert at jeg hadde kjøpt skoene der hadde alt ordnet seg.

Nyttige lenker
Dersom du ønsker å lese mer om temaet har du noen nyttige lenker her
Forbrukerkjøpsloven
Angrerettloven
Forbrukerombudet –nye regler om garantier
Jusinfo –angrerett
Forbrukerombudet –klagefrist
Dinside - Reklamasjon på fall-, klem- og fuktskadet mobil er mulig

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar